TINOTSIGIRA VOSE

HIV-Sweden ndiyo vose vapenyu pamwe HIV uye nemhuri dzavo kuSweden, zvisinei kuti uri uye kwaunogara. Tinofunga wose anofanira kuva akaenzana kuwana kodzero dzavo uye kurarama upenyu hwakanaka HIV. Izvi ndizvo zvatiri kuramba kushanda akananga nenhengo dzedu kuSweden.

KUNE VAYA VAKURARAMA NEHIV

Munhu anogona kubata HIV – nokuti tiri tose reHIV. Munhu wose ane basa rokubatsira uye kuderedza kupararira HIV uye kufungira nezvazvo. Angatsunga kutaura HIV neshamwari dzako, mhuri yako naye. Zvichida, pane munhu ari pedyo ndiani anobatsira kukuudza vane HIV. Nokutaura nezvazvo, zvichabatsira kuputsa runyararo uye kufungira.

KODZERO DZEVANHU DZINOTARISIRWA KUMUNHU WOSE

Munhu kodzero inokosha ndiko kukwanisa kuva pachako muupenyu zvisinei zvirwere, nokuti kusarura vanhu vanorarama neHIV nomurayiro muSweden. Tinopa zano kuburikidza Mukuru wedu uye basa redu yepamutemo vose kugara HIV muSweden. Tinoshanda vakananga paakaudza vanhu vanenge HIV pakodzero uye mabasa, emwedzi nezveHIV uye zvokurapa mberi. Tiri iripo kupindura mibvunzo yako nezveHIV.

NDISU

HIV-Sweden ndiyo asiri purofiti uye akazvimirira enyika kushamwaridzana, izvo kubva 1990 rave kushanda kuvandudza upenyu hwevanhu vane HIV. Tiri nyika amburera sangano runobatanidza vanhu vanobva kwematunhu uye kworudzi bvumidzwa neshamwari uye rutsigiro vanhu vane HIV uye nemhuri dzavo.

Isu zvinopa pamutemo mazano, mashoko, kushambadzira uye rutsigiro panguva senyika, nokuti ruzhinji, vanotonga uye vezvematongerwo enyika kuti nguva dzose kuvandudza kodzero dzevanhu vanorarama neHIV. Unogona kuverenga zvakawanda nezvedu, pamusoro yedu nhengo neshamwari uye zvaungaita kubatsira kuburikidza kubatana pazasi.

 

www.hiv-sverige.se
info@hiv-sverige.se

Hiv-Sverige

print_28