HALKAN AYAAN QOF WALBA U JOOGNAA

HIV-Sweden  waxay halkan u joogtaa shakhsi kasta oo la nool HIV iyo qaraabadooda degen  Iswiidhan, iyaddoon loo eegin cidda aad tahay iyo halka aad ku nooshahay. Waxaanu u malaynaynaa in uu qof walba yeelan karo fursado isku mid ah xuquuqdooda iyo nolosha wanaagsan ee HIV. Tani waa waxa HIV Iswiidhan, oo ay la jiraan xubnahayagu, ay had iyo jeer ka shaqeeyaan.

QOF KASTA WAXA SAAMEEYA HIV

HIV waa uu jiraa oo qof kasta waa uu ku dhici karaa – sidaas awgeed dhammaanteen waa uu ina saameeyaa HIV. Qof kastaa waxa uu leeyahay masuuliyada uu ku caawiyo yaraynta faafida HIV iyo nacaybka ku meersan. Ku dhiiro in aad la hadasho saaxiibada, qoyskaaga iyo lamaanahaaga waxa ku saabsan HIV. Waxaa jiri kara qof adiga kugu dhow oo ka baqanaya in uu  qofna in ay qabaan HIV. Ka hadalkeeda waxaad caawin jebinta aamuska iyo nacaybka.

XUQUUQAL IINSAANKA WAXAA LEH QOF KASTA

Waa xuquuqal iinsaanka awood kuu siinaysa in aad naftaada noqoto nolosha maalin kasta iyaddoon loo eegin bukaanka,  oo taasina waa sababta takoorka ku lidka ah ee shakhsiyaad la nool HIV ay uga soo horjeedo sharciga Iswiidhan. Qof kasta oo la nool HIV gudaha Iswiidhan, waxaanu ku siinaa la talin iyaddoo loo mariyo u doodahayaga iyo dhegasyte. Waxaanu ku wargelinaa shakhsiyaadka la nool HIV wixii ku saabsan xuquuqda iyo waajibaadka, su’aalaha hadda iyo jawaabaha aad ka hayso HIV.

TANI WAA ANAGA

HIV-Sweden waa urur aan macaash doon ahayn oo siyaasad ahaan madax banaan, kaas oo ilaa 1990, ka shaqeeya horumarinta nolosha dadka qaba HIV. Waxaanu nahay daladda ururka qaran ee isku xidha bukaan jiifka goboleed iyo qarankoo dhan oo taageera kooxaha loogu talo galay dadka la nool HIV iyo qoysaskooda.

Waxaanu ku shaqaynaa waano sharci ah, macluumaad, u doodid iyo u ololayn heer qaran ah, labbadaba ku lidka ah dad waynaha guud,  go’aan gaadhayaasha iyo siyaasiyiinta in si joogto loogu kordhiyo xuquuqda dadka la nool HIV. Waxaad wa badan ka akhriyi kartaa oo anaga nagu saabsan,  ku saabsan xubinta bulshaddayada iyo sida aad uga qayb qaadan kartaba linkiga hoose.

 

www.hiv-sverige.se
info@hiv-sverige.se

Hiv-Sverige

print_28