ALLA BERÖRS AV HIV

Hiv finns och alla kan få det – därför berörs vi alla av hiv. Alla har ett ansvar för att hjälpa till och minska spridningen av hiv och fördomarna om det. Våga prata om hiv med dina vänner, din familj och din partner. Kanske finns det någon i din närhet som inte vågar berätta om att de har hiv. Genom att prata om det hjälper du till att bryta tystnaden och fördomarna.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER GÄLLER FÖR ALLA

En mänsklig rättighet är att kunna vara sig själv i vardagen oavsett sjukdom, därför är diskriminering av personer som lever med hiv mot lagen i Sverige. Vi erbjuder rådgivning genom vår ombudsman och vår jurist till alla som lever med hiv i Sverige. Vi arbetar för att informera personer som lever med hiv om rättigheter och ansvar, aktuella frågor om hiv och den medicinska utvecklingen. Vi finns tillgängliga för att svara på dina frågor om hiv.

DET HÄR ÄR VI

Hiv-Sverige är en ideell och politiskt obunden förening, som sedan 1990, arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi är en nationell paraplyorganisation som samlar regionala och rikstäckande patient- och stödföreningar riktade till personer som lever med hiv och deras anhöriga.

Vi arbetar med juridisk rådgivning, information, opinionsbildning och kampanjer på nationell nivå både mot allmänheten, beslutfattare och politiker för att ständigt öka rättigheterna för personer som lever med hiv. Du kan läsa mer om oss, om våra medlemsföreningar och om hur du kan bidra via länken nedan.

www.hiv-sverige.se
info@hiv-sverige.se

Hiv-Sverige

print_28