เราอยู่ที่นี่เพื่อทุก ๆ คน

HIV-Sverige อยู่ที่นี่เพื่อแต่ละบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี และเพื่อญาติพี่น้องในประเทศสวีเดน โดยไม่คำนึงว่าคุณจะเป็นใคร และคุณจะพำนักอาศัยอยู่ที่ใด เราคิดว่าทุกคนควรได้รับโอกาสอันเท่าเทียมกันเพื่อสิทธิและเพื่อชีวิตที่ดี ของพวกเขากับเชื้อเอชไอวี นี่คือสิ่งที่ HIV-Sverige ดำเนินการร่วมกับสมาชิกของพวกเรา เราพร้อมทำงานก้าวไปข้างหน้า

ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี

เอช ไอวี มีอยู่และทุกคนสามารถรับเชื้อได้ – ดังนั้นแล้วเราทุกคนจะรับเชื้อเอชไอวีได้ ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี และต้องไม่แสดงท่าทีรังเกียจเดียดฉันท์ต่อคนรอบข้างที่มีเชื้อเอชไอวี กล้าที่จะพูดคุยกับเพื่อนของคุณ ครอบครัวของคุณและคู่สมรสเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี อาจมีใครบางคนที่ใกล้ชิดคุณ ที่อาจไม่กล้าที่จะบอกว่าพวกเขามีเชื้อเอชไอวี ด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับโรคนี้ คุณจะช่วยให้พวกเขาได้พูดระบายออกมา รวมถึงลดอคติต่อโรคนี้ลง

สิทธิมนุษยชนมีเพื่อทุกคน

สิทธิ มนุษยชนมีไว้เพื่อให้คุณสามารถเป็นตัวของคุณเองในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน โดยไม่คำนึงถึงโรคภัยไข้เจ็บ และอันเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่ดำเนินชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอ วี ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายในประเทศสวีเดน สำหรับทุกคนที่ดำเนินชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวีในประเทศสวีเดน เราเสนอการให้คำปรึกษาผ่านทางผู้ตรวจการของรัฐสภาและผู้ตรวจสอบของเรา เราปฏิบัติงานเพื่อที่จะแจ้งบุคคลผู้ซึ่งดำเนินชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี ให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ คำถามเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและการพัฒนาทางการแพทย์ในปัจจุบัน เราพร้อมที่จะให้คำตอบต่อคำถามใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี

นี่คือเรา

HIV-Sverige เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นองค์กรอิสระทางการเมือง ซึ่งทำงานเพื่อปรับปรุงชีวิตของประชาชนผู้มีเชื้อเอชไอวีมาตั้งแต่ปี 1990 เราเป็นองค์กรร่วมแห่งชาติที่เข้าร่วมกับผู้ป่วยในท้องถิ่นและทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มสนับสนุนที่ถูกตั้งเป้าไปยังประชาชนที่ดำเนินชีวิตอยู่กับเชื้อ เอชไอวีและครอบครัวของพวกเขา

เราปฏิบัติตามคำแนะนำด้านกฎหมาย ข้อมูล ผู้สนับสนุนและการรณรงค์ในระดับชาติ ทำงานร่วมกับสาธารณชนทั่วไป ผู้ทำการตัดสินใจและนักการเมืองเพื่อเพิ่มสิทธิให้แก่ประชาชนผู้ที่ดำเนิน ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา สมาชิกชุมชนของเรา และวิธีการที่คุณจะสามารถเข้าร่วมกับเราได้ผ่านทางลิงก์ที่อยู่ด้านล่าง

 

www.hiv-sverige.se
info@hiv-sverige.se

Hiv-Sverige

print_28