dalahast

เป็นคนที่คุณเป็น

อคติ และความกังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยาจากคนทั่วไปรอบ ๆ ตัวทำให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) จำนวนมากเกรงกลัวที่จะเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตนเองอย่างตรงไปตรงมาหรือข้อ เท็จจริงที่ว่าพวกเขามีเชื้อเอชไอวี ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การมีชีวิตแบบสองคนในร่างเดียวที่อาจทำให้เกิดปัญหา ทั้งในด้านของสุขภาพและจิตใจ เราทุกคนที่ RFSL Dalarna ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้

เราอยู่กับคุณเสมอ

ภารกิจ หลักของ RFSL Dalarna คือการแจ้งให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ทราบข้อมูล รวมถึงการเป็นต้นแบบให้กับพวกเขา และเราทำงานเพื่อต่อต้านอคติ การเพิกเฉย และความกลัวในเคาน์ตี้ การกระจายข้อมูลเกี่ยวกับ เอชไอวี/เอดส์ รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted disease; STD) อื่น ๆ ก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญของการดำเนินงานของเราเช่นกัน เรามักจะทำงานเป็นเหมือนเครื่องชูชีพสำหรับกลุ่ม HTBTQ ด้วยการช่วยพวกเขาอย่างช้า ๆ แต่ให้แน่ใจว่าเราได้สร้างความมั่นใจ ความเข้มแข็ง และความเปิดเผยให้แก่พวกเขา

ความรักสำหรับผู้อื่นไม่มีวันเป็นเรื่องผิด

นอก เหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมของเราแล้ว เรายังทำงานด้านการรณรงค์ การร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ การดำเนินการภายในงานแสดงสินค้าเยาวชน และการจัดการ Pride Parade ร่วมกับ Falu Pride นอกจากนี้เรายังพบกับนักการเมืองท้องถิ่นและทำงานกับข้อมูลและผู้สนับสนุนใน เคาน์ตี้และเทศบาล ทุกสิ่งที่เราทำมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลที่มี ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) และบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวีใน Dalarna

นี่คือเรา

RFSL Dalarna เป็นแผนกของ National Association RFSL ที่ไม่มุ่งหวังกำไรและเป็นอิสระจากการเมือง สถานที่นัดพบของเราคือ คลับเฮาส์ของเราที่ซึ่งเราจะจัดให้มีคาเฟ่ยามเย็น การสอน การฉายภาพยนต์ การพบปะสำหรับสมาชิกในครอบครัวและผู้ที่มาคาเฟ่เป็นครั้งแรก คุณสามารถยืมภาพยนต์ หนังสือ และรับถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นได้ฟรี คุณสามารถถามเราได้เกี่ยวกับเอชไอวี รวมถึงการหาข้อมูลว่าคุณจะสามารถเข้ารับการทดสอบแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ ต้องเปิดเผยตัวตนได้ที่ใดบ้าง

 

www.rfsldalarna.se
dalarna@rfsl.se

 

rfsl_dalarna

print_28