DJ Thierry

 

Tatelicious – We Are Survivors

 

Ophelia

We Are Survivors

Precis som varje människa har du rätt till ett bra liv. Ditt liv. Oavsett var du kommer ifrån, vad du varit med om eller vad du drömmer om.

”We Are Survivors” är ett initiativ för att lyfta fram dig som är nyanländ, har tagit dig igenom svårigheter och nu drömmer om ett nytt liv. Kön, ålder, sexuell läggning eller sjukdomar ska inte stoppa den. Drömmen om ett liv. Ett bra liv. Ditt eget.

BOKA HIV-TEST

VIKTIGT ATT VETA OM HIV

I dag lever ca 7 000 människor med hiv i Sverige. Ca 500 personer får diagnosen hivpositiv varje år. Den som får en tidig diagnos och behandling kan leva och må bra länge med de effektiva mediciner som finns i dag. Hivtest, läkarbesök och mediciner är gratis i Sverige. Sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt och ingen blir utvisad bara för att man har hiv. I Sverige är hiv inte ett hinder för någon att nå sina drömmar.

VAD ÄR HIV?

Hiv står för humant immunbristvirus. ”Humant” betyder att det är för människor. ”Immunbrist” innebär att det påverkar immunförsvaret negativt. ”Virus” står för att det är ett virus och inte en bakterie, vilket innebär att antibiotika inte biter på det, men i dag finns det effektiv medicinsk behandling för att motverka detta. Det finns inget botemedel mot hiv, men tack vare medicinerna kan man leva med hiv som en kronisk sjukdom.

SYMTOM PÅ HIV

De allra flesta får aldrig några symtom på hiv. Många märker det inte alls. Andra kan efter en till två veckor få symtom som påminner om andra virusinfektioner – feber, ont i halsen, svullna körtlar eller utslag. Det enda säkra sättet att få veta om du har hiv är att testa dig.

VAD ÄR AIDS?

Om hiv inte upptäcks och behandlas kan det orsaka aids. Viruset har då gjort att de t-celler som ska skydda kroppen mot infektioner och cancer inte längre kan göra sitt jobb. Aids är ett samlingsnamn för de sjukdomar som kan uppstå. Med fungerande behandling leder hiv inte till aids.

HUR ÖVERFÖRS HIV?

Alla människor oavsett kön, ålder eller sexuell läggning kan få hiv. Hiv överförs bara om man inte har en välfungerande medicinsk behandling. Behandlingen är livslång med dagliga mediciner, men med rätt behandling blir hiv inaktivt och kan då inte överföras. Vid obehandlad hiv kan viruset överföras på enbart dessa tre sätt:

Hiv kan enbart överföras:
• vid oskyddade anala och vaginala samlag samt vid oralsex (munsex)
• via blod genom att dela nålar och sprutor
• från mor till barnet under graviditeten, vid förlossningen eller i samband med amning.

Risken att hiv förs vidare är som allra störst de första månaderna efter att man fått hiv. Då är virusmängden i blodet mycket hög, samtidigt som många inte vet om att de har viruset och därför kan föra över viruset till andra. Smittsamheten blir dessutom högre om du samtidigt bär på någon annan sexuellt överförbar infektion (STI).

MINSKA SPRIDNINGEN AV HIV

Att använda kondom är att visa respekt och omtanke och är det säkraste skyddet mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Kondom skyddar mot sexuellt överförda infektioner om den sitter på under hela samlaget, alltså när penis förs in i slidan, munnen eller ändtarmen. Genom att inte dela sprutor eller andra injektionsverktyg med andra kan man minska spridningen av hiv. Förutom kondom är testning och behandling bästa preventionen. Testa dig regelbundet för din egen hälsa. Tidig upptäckt av hiv och tidig behandling minska spridningen av hiv.

TESTA DIG FÖR HIV

I Sverige är testning, läkarbesök och mediciner gratis och du kan få stöd och rådgivning om du behöver det. Du testar dig genom att lämna ett blodprov på bland annat vårdcentralen eller sjukhuset, och du kan vara anonym om du vill. Läkare och tolkar i Sverige har tystnadsplikt och får inte berätta för någon om du är hivpositiv eller hbtq.

Det är viktigt att du testar dig av flera skäl. Dels för att förhindra att du för över infektionen till andra, dels för att förhindra att du utvecklar aids. Ju tidigare du får medicin, desto bättre svarar din kropp på behandlingen.

EFFEKTIVA MEDICINER

I dag finns det mycket bra hivläkemedel. Medicinerna gör att immunförsvaret inte bryts ner och om det hunnit bli påverkat, byggs det helt enkelt upp igen. För att behandlingen ska fungera måste man ta en eller flera tabletter varje dag resten av livet.

ATT LEVA MED HIV

Med kunskap och mediciner kan man i dag leva ett långt liv med hiv.  Att leva med hiv innebär att leva med en livslång kronisk sjukdom och därmed en livslång medicinering. Hiv går inte att bota, men en fungerande vård och medicinering gör att hiv aldrig utvecklas till aids. Dagens effektiva mediciner gör att nivåerna av virus i kroppen minskar till praktiskt taget noll.  Hiv är då inte längre livshotande och kan i princip inte föras vidare till andra. Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till gratis behandling.

Med mediciner kan du fortsätta att leva ditt liv som vanligt när det gäller t ex arbete, vänner och fritidsintressen. Du kan ha sex med en ny partner, om ni använder kondom vid samlag och du talar om att du har hiv. Du har ingen skyldighet att berätta för dina arbetskamrater eller andra bekanta att du har hiv. I Sverige blir ingen rapporterad eller utvisad p.g.a. hiv eller sin sexuella läggning.

ATT BERÄTTA OCH PRATA OM HIV

Ibland kan det ändå vara svårt att tala om för sina vänner och släktingar att man har en hivinfektion. Vill du prata med någon och få hjälp och stöd, kan du vända dig till någon av organisationerna längst ner här på sidan. De kan erbjuda samtal med personer som har hiv och deras anhöriga. Rådgivningen är kostnadsfri och alla du pratar med har tystnadsplikt.

 

Källor: www.folkhälsomyndigheten.se/radochfakta, www.1177.se, Noaks Ark, Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige, rfsl.se, Hiv-Sverige.
Medicinsk granskning: Hiv-Sverige

dalahast

VAR DEN DU ÄR

Fördomar och oro för reaktioner från omgivningen gör att många hbtq-personer inte vågar vara öppna med sin sexuella läggning eller med att de har hiv. Det gör att många lever ett dubbelliv som kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Det vill vi inom RFSL Dalarna ändra på.

VI ÄR DÄR DU ÄR

RFSL Dalarnas främsta uppgift är att informera och vara en förebild för hbtq-personer och verka mot fördomar, okunskap och rädsla i länet. Att sprida information om hiv/aids samt andra sexuellt överförbara sjukdomar (STI) ingår också som en viktig del i vår verksamhet. Många gånger fungerar vi som en livboj för hbtq-personer genom att hjälpa dem att sakta med säkert bygga upp mod, styrka och öppenhet.

KÄRLEK TILL EN ANNAN MÄNNISKA KAN ALDRIG VARA FEL

Förutom vår sociala verksamhet arbetar vi även med kampanjer, samarbetar med olika skolor, är med på ungdomsmässor samt håller i Pride Paraden tillsammans med Falu Pride. Vi uppvaktar även lokala politiker och arbetar med information och opinionsbildning i både landsting och kommuner. Allt vi gör syftar till att förbättra välbefinnandet hos hbtq-personer och människor med hiv i Dalarna.

DET HÄR ÄR VI

RFSL Dalarna är en ideell och politiskt oberoende avdelning till riksförbundet RFSL. Vår träffpunkt är vår klubblokaI där vi bl a ordnar cafékvällar, föreläsningar, filmvisningar, anhörigträffar och newcomers-caféer. Här kan du låna filmer, böcker och få gratis kondomer och glidmedel. Här kan du också fråga om hiv och få veta var du kan testa dig, kostnadsfritt och anonymt.

www.rfsldalarna.se
dalarna@rfsl.se

rfsl_dalarna

print_28Skriv ut informationen om RFSL Dalarna

VI FINNS FÖR ALLA

Hiv-Sverige finns för alla personer som lever med hiv och deras anhöriga i Sverige, oavsett vem man är och var man bor. Vi tycker att alla ska ha lika möjligheter till sina rättigheter och till ett bra liv med hiv. Det är det som vi inom Hiv-Sverige tillsammans med våra medlemmar ständigt arbetar för.

ALLA BERÖRS AV HIV

Hiv finns och alla kan få det – därför berörs vi alla av hiv. Alla har ett ansvar för att hjälpa till och minska spridningen av hiv och fördomarna om det. Våga prata om hiv med dina vänner, din familj och din partner. Kanske finns det någon i din närhet som inte vågar berätta om att de har hiv. Genom att prata om det hjälper du till att bryta tystnaden och fördomarna.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER GÄLLER FÖR ALLA

En mänsklig rättighet är att kunna vara sig själv i vardagen oavsett sjukdom, därför är diskriminering av personer som lever med hiv mot lagen i Sverige. Vi erbjuder rådgivning genom vår ombudsman och vår jurist till alla som lever med hiv i Sverige. Vi arbetar för att informera personer som lever med hiv om rättigheter och ansvar, aktuella frågor om hiv och den medicinska utvecklingen. Vi finns tillgängliga för att svara på dina frågor om hiv.

DET HÄR ÄR VI

Hiv-Sverige är en ideell och politiskt obunden förening, som sedan 1990, arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi är en nationell paraplyorganisation som samlar regionala och rikstäckande patient- och stödföreningar riktade till personer som lever med hiv och deras anhöriga.

Vi arbetar med juridisk rådgivning, information, opinionsbildning och kampanjer på nationell nivå både mot allmänheten, beslutfattare och politiker för att ständigt öka rättigheterna för personer som lever med hiv. Du kan läsa mer om oss, om våra medlemsföreningar och om hur du kan bidra via länken nedan.

www.hiv-sverige.se
info@hiv-sverige.se

Hiv-Sverige

print_28
Skriv ut informationen om Hiv-Sverige

Hiv idag